Podiumkunsten - Home pc304

sabbattini

sabbattini

 

Het Sabbattini project is ontstaan uit de dringende noodzaak om de permanente vraag naar goed opgeleide technici op de arbeidsmarkt enerzijds, en het aanbod van gemotiveerde, maar niet opgeleide arbeidskrachten anderzijds, op elkaar af te stemmen.

 

De snelle evolutie die de podiumkunsten, vooral op technisch vlak, de afgelopen jaren doormaken, heeft tot gevolg dat de traditionele instroom in het beroep onmogelijk wordt. Waar dit beroep vroeger op een ambachtelijke wijze werd aangeleerd in een, soms letterlijke, vader op zoon relatie, is er nu behoefte aan een meer bedrijfsmatige aanpak. Dit alles uiteraard met respect voor de eigenheid van het beroep. Binnen Sabbattini kan je hiervoor de opleiding assistent-podiumtechnicus volgen. 

 

In navolging van de technische opleiding is er ook een opleiding assistent-productie. Uit ervaring bleek immers dat er behoefte is aan goed opgeleide productiemedewerkers. Ze mikken hiermee vooral op kandidaten die een artistieke interesse hebben en deze willen inzetten bij de organisatie en de logistiek van het publieksgebeuren.

 

Binnen de Sabbattini-opleidingen trachten ze gemotiveerde kandidaten zo goed mogelijk te begeleiden in hun zoektocht binnen de sector, hen voldoende technische en productionele bagage mee te geven als ook een brede kijk op het podiumgebeuren.

 

Sabbattini is een project van VDAB, het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en deSingel.

voorwaarden om deel te nemen

  • werkzoekende zijn of leefloon ontvangen en ingeschreven zijn bij VDAB
  • gemotiveerd zijn
  • geïnteresseerd zijn in cultuur
  • bereid zijn tot weekend en avond werk
  • flexibel zijn
  • graag in groep werken
  • graag organiseren
  • bereid zijn een intensieve cursus van ongeveer 8 maanden te volgen, waarvan 12 à 13 weken intensieve stage (ook avond en weekend)

contact

algemeen:

info(a)sabbattini.be

 

Benjamin Timmermans (coördinatie assistent-podiumtechnicus)
email: benjamin.timmermans(a)desingel.be
tel: +32-(3)-800 01 98

 

Eline Verzelen (coördinatie assistent-productie)
email: eline.verzelen(a)desingel.be
tel: +32-(3)-800 01 99

 

lesplaats: 

Sabbattini p/a deSingel
Desguinlei, 25
2018 Antwerpen

 

 


Sabbattini weergeven op een grotere kaart

meer info

 


sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten