Podiumkunsten - Home pc304

betaald educatief verlof

betaald educatief verlof

 

Het stelsel van betaald educatief verlof geeft aan werknemers uit de privésector de mogelijkheid om hun opleiding af te maken, zich professioneel te heroriënteren, bijkomende competenties te verwerven en zich om te scholen.  De werknemer kan in dit kader jaarlijks een aantal verlofuren nemen, betaald door de werkgever.  De werkgever blijft het loon uitbetalen, maar krijgt het geld terug van de federale overheid.  De werkgever kan niet weigeren, maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

 

De brochure Wegwijs in het betaald educatief verlof geeft een duidelijke toelichting bij dit stelsel. Procedures, formulieren en bijkomende info vind je hier.

 

Dit stelsel dient sinds kort (augustus 2010) ook als referentiekader voor de opleidingen die in aanmerking komen voor de opleidingscheques van de VDAB.

 

nuttige links

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten