Podiumkunsten - Home pc304

aanvullende premie kunstenaars

aanvullende premie voor kunstenaars

 

Met de CAO van 3 december 2008 werd de aanvullende premie voor kunstenaars vastgelegd: met ingang van 1 januari 2008 werd voor kunstenaars, die als dusdanig zijn aangegeven bij de RSZ onder werknemerscode 46 én die tewerkgesteld zijn bij een structureel gesubsidieerde werkgever, een aanvullende premie ingevoerd, die bijkomend gestort wordt op de individuele rekening in het sectoraal pensioen.

 

De berekening van de aanvullende premie is gebaseerd op het verdiende brutoloon in de betreffende periode en varieert naargelang de leeftijd: hoe ouder, hoe hoger naar verhouding de premie zal zijn. De financiering van deze aanvullende premie gebeurt door de Vlaamse Minister van Cultuur. Voor de prestaties in 2015 bedroeg dit € 451.000. 

 

Voor de prestaties van 2015 ontvingen 2.499 kunstenaars een extra premie op hun sectorale pensioenreserves gestort krijgen, 


De aanvullende premie is terug te vinden op de jaarlijkse fiche die Ethias aan elke begunstigde van het reguliere sectorale pensioen verstuurt.

 

Ben je kunstenaar en lever je artistieke prestaties, sta er dan op dat je werkgever je prestaties ook op die manier doorgeeft aan het sociaal secretariaat (werknemerscode 46). Zoniet zullen deze niet in aanmerking komen voor de berekening van de aanvullende premie. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met maarten(a)podiumkunsten.be

 

wettelijk kader:

CAO 03.12.2008 - invoering aanvullende premie voor kunstenaars: 91037

Geldigheidsduur: onbepaalde duur vanaf 15 oktober 2008, maar afhankelijk van financiering door de Vlaamse overheid

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten