Podiumkunsten - Home pc304

bevraging werkbeleving

bevraging werkbeleving

In najaar 2016 peilden we via een grootschalige bevraging naar de werkbeleving in de podiumkunsten- en muzieksector. 

1123 personen uit 95 organisaties namen deel, zowel vaste medewerkers als flexwerkers/freelancers.

 


In ons opleidingsaanbod van het voorjaar 2018 vind je een aantal opleidingen die rechtstreeks verband houden met deze thematiek:
 

 

Voor leidinggevenden voorzien we op 25 april 2018, ism oKo een opleiding over de reglementering rond re-ïntegratie na langdurige afwezigheid, in combinatie met een module rond omgaan met stress en burnout voor leidinggevenden.

 

Het versterken van competenties van medewerkers en leidinggevenden is in het algemeen een belangrijke hefboom in de preventie van psycho-sociale risico's. Ons volledige opleidingsaanbod vind je hier.

 

De aanpak van grensoverschrijdend gedrag maakt ook deel uit van de aanpak van psycho-sociale risico's. Bovendien deed de #MeToo-discussie ook in onze sector veel stof opwaaien.

 

Onder het luik grensoverschrijdend gedrag brengen we de reglementering rond dit thema samen. Het algemeen kader, de mogelijke aanspreekpunten binnen een organisatie, interne procedures, bijkomende info,... zijn relevant in het ruimer kader van de aanpak van psycho-sociale risico's.

 

 

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten