werkbeleving

bevraging werkbeleving

In het najaar van 2016 peilden we via een grootschalige bevraging naar de werkbeleving in onze sector. Wat was het opzet van deze peiling?

 

opzet: een vertrekpunt bieden voor risicoanalyse

Sinds de wetgeving rond psychosociale risico’s op 1 september 2014 in voege trad, zijn alle organisaties in de sector podiumkunsten en muziek verplicht om een analyse op te maken van de risico’s voor de gezondheid en het psychosociaal welzijn van hun werknemers.

Om organisaties hierbij te helpen, lanceerden wij eind 2016 een bevraging van de werkbeleving in en op maat van de sector. Deelnemende organisaties hadden daarmee een risicoanalyse om hun actieplan op te baseren.

 

aanpak: vragenlijst

Voor dit project werkten we samen met een externe partner: Attentia. Een werkgroep, met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden, gaf waardevolle input om de vragenlijst aan te passen op maat van de sector.

Alle gesubsidieerde organisaties uit de podiumkunsten- en muzieksector werden uitgenodigd om deel te nemen. We riepen hen ook op om hun flexwerkers niet te vergeten. 

Gedetailleerde informatie over het kader en de aanpak vind je hier

De bevraging gebeurde in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) en werd kosteloos aangeboden vanuit het Sociaal Fonds. 

verloop

  • najaar 2016: afname bevraging
  • januari 2017: deelnemende organisaties ontvingen rapport
  • februari 2017: toelichting sectorrapport aan deelnemende organisaties + overleg over sectoraal actieplan
  • 28 maart 2017: publieke communicatie van algemene resultaten


na de bevraging: het actieplan

Wij gebruikten de globale resultaten om de situatie in de sector beter in kaart te brengen, om van daaruit onze dienstverlening beter in te zetten en waar nodig uit te breiden.

De resultaten vormen voor organisaties de basis voor een eigen actieplan, om te werken aan wat minder goed loopt én om optimaal in te zetten op de sterke punten. Je moet immers niet enkel de risico’s verminderen, maar ook de veerkracht van je medewerkers behouden. Deze tandem is cruciaal in de preventie van stressgerelateerde problemen zoals burnout.
 

het rapport in detail

Bekijk hier een samenvatting van de resultaten.

Download hier het volledige sectorrapport bevraging werkbeleving.

 

 

Christa Criel
Wil je graag meer info over deze bevraging?
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in