assistent-podiumtechnicus

Antwerpen technisch-artistiek open aanbod

Datum
De opleiding start op 5 oktober 2022.
Locatie
deSingel
Desguinlei 25.B 2018 Antwerpen
Vormingsorganisatie
Sabbattini

Sabbattini is een tewerkstellingsinitiatief van de VDAB, het Sociaal Fonds Podiumkunsten en deSingel. Tijdens de opleiding verwerven werkzoekenden een technische basiskennis via theoretische en praktische lesmodules, maar vooral ook via stages in de podiumkunstensector. De opleiding ‘assistent-podiumtechnicus’ leidt jaarlijks vijftien deelnemers op en is ondertussen aan haar 22e editie toe.

De snelle evolutie die de podiumkunsten, vooral op technisch vlak, de afgelopen jaren doormaken, heeft tot gevolg dat de traditionele instroom in het beroep onmogelijk wordt. Waar dit beroep vroeger op eerder ambachtelijke wijze werd aangeleerd, is er nu behoefte aan een meer bedrijfsmatige aanpak. Uiteraard met respect voor de eigenheid van het beroep.

Binnen de Sabbattini opleiding begeleiden we gemotiveerde kandidaten zo goed mogelijk in hun zoektocht binnen de audiovisuele sector, we trachten hen voldoende technische bagage mee te geven als ook een brede kijk op het podiumgebeuren.

Praktisch

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je eerst slagen voor de selectieprocedure. Deze bestaat uit 3 delen:

1. Een schriftelijke proef, waarbij er gepolst wordt naar je basisvaardigheden, je technische achtergrond en je culturele kennis.

2. Indien je slaagt voor de schriftelijke proef word je uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

3. Het laatste deel is een praktische proef, waar er vooral gekeken wordt naar je technische vaardigheden. 

Data selectieproeven:

  • 12 september: schriftelijke proef

  • 15 september: mondelinge proef

  • 20 september: praktische proef

De selecties vinden plaats in deSingel.

 

Alle info over de opleiding en de selectieprocedure: www.sabbattini.be/inschrijven


Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in