laatste plaatsen

basisopleiding vertrouwenspersoon Antw l start januari

Antwerpen welzijn veiligheid open aanbod

Datum
5 vrijdagen: vanaf 25/01/2019
Partners
IDEWE
Locatie
Villanella - DE Studio
Maarschalk Gerardstraat 4

Vertrouwenspersonen (VP) kunnen een belangrijke rol spelen in het kader van de aanpak van psycho-sociale risico's. Voorkomen van en tussenkomen bij situaties van grensoverschrijdend gedrag maakt hier deel van uit.

Hier vind je meer info over de rol van een vertrouwenspersoon. 

De opleiding bestaat uit 4 modules, gespreid over 5 dagen.

  • Module 1 en 2 spitsen zich toe op het algemeen en vernieuwd wettelijk kader waarin een vertrouwenspersoon functioneert. Er wordt kennisgemaakt met de ruimere psychosociale risico's, de vernieuwde interne en externe procedure en de verschillende aspecten van de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon in dit wetgevend kader.
  • In module 3 staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofdzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.
  • In module 4 ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties (gesprek met een derde, bemiddeling, conflictbeheersing (o.a. model van Glasl), ondersteunende gesprekken bij stress en burnout, doorverwijzen, team- en organisatiemodellen).

Over de partner

IDEWE

IDEWE is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. Met medisch toezicht en risicobeheersing helpt IDEWE werkgevers werknemers aan een veilige en gezonde werkomgeving.
http://www.idewe.be

Praktisch

5 vrijdagen, van 9u tot 17u @ DE Studio, Antwerpen

  • vrijdag 25 januari 2019
  • vrijdag 1 februari 2019
  • vrijdag 8 februari 2019
  • vrijdag 15 februari 2019
  • vrijdag 22 februari 2019

 

prijs: € 700

opleidingskrediet I sectorale opleidingspremies
Als werknemer van paritair comité 304 kan je je jaarlijks opleidingskrediet hiervoor inzetten.

De 100 € bovenop het maximale jaarlijkse krediet (600 €) wordt gefinancierd vanuit het VIA voor de kunsten. Op die manier kan je gratis deelnemen.

kostprijs voor andere deelnemers: € 700

Drank en broodjeslunch zijn inbegrepen.
 

heb je nog vragen? opleiding@podiumkunsten.be


Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in