reservelijst

basisopleiding vertrouwenspersoon - voorjaar 2023

Gent veiligheid & welzijn open aanbod

Datum
5 donderdagen: 9, 16 februari en 2, 9 en 30 maart 2023
Partners
IDEWE

Vertrouwenspersonen (VP) kunnen een belangrijke rol spelen in het kader van de aanpak van psychosociale risico's. Voorkomen van en tussenkomen bij situaties van grensoverschrijdend gedrag maakt hier deel van uit.

Hier vind je meer info over de rol van een vertrouwenspersoon. 

De opleiding bestaat uit 4 modules, gespreid over 5 dagen.

  • Module 1 en 2 spitsen zich toe op het algemeen en vernieuwd wettelijk kader waarin een vertrouwenspersoon functioneert. Er wordt kennisgemaakt met de ruimere psycho-sociale risico's, de vernieuwde interne en externe procedure en de verschillende aspecten van de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon in dit wetgevend kader.
  • In module 3 staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofdzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.
  • In module 4 ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties (gesprek met een derde, bemiddeling, conflictbeheersing (o.a. model van Glasl), ondersteunende gesprekken bij stress en burnout, doorverwijzen, team- en organisatiemodellen).

Over de partner

IDEWE

IDEWE is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. Met medisch toezicht en risicobeheersing helpt IDEWE werkgevers werknemers aan een veilige en gezonde werkomgeving.
http://www.idewe.be

Praktisch

5 dagen, van 9u tot 17u

  • donderdag 9 februari 2023 - Opera Gent 
  • donderdag 16 februari 2023 - DE HOE 
  • donderdag 2 maart 2023 - DE HOE
  • donderdag 9 maart 2023 - DE HOE
  • donderdag 30 maart 2023 - Opera Gent

prijs: € 750

Drank en broodjeslunch zijn inbegrepen.

opleidingskrediet I sectorale opleidingspremies

Als werknemer of flexwerker van paritair comité 304 kan je je jaarlijks opleidingskrediet hiervoor inzetten.

De 150 € bovenop het maximale jaarlijkse krediet (600 €) wordt gefinancierd vanuit het VIA voor de kunsten. Op die manier kan je gratis deelnemen.

heb je nog vragen? opleiding@podiumkunsten.be

reservelijst

Deze opleiding is volzet. Je kan wel nog inschrijven op de reservelijst; wij geven je een seintje als er iemand annuleert. Bovendien houden we je op de hoogte als we een nieuwe sessie van deze opleiding plannen.

Deze opleiding is voorbij. Bekijk het huidige opleidingsaanbod.


Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in