laatste plaatsen

basisopleiding vertrouwenspersoon

Brussel welzijn open aanbod

Datum
5 dagen: vanaf 10/03/2022
Partners
IDEWE
Locatie
Kaaitheater - Forum
Sainctelettesquare 19
Brussel

Vertrouwenspersonen (VP) kunnen een belangrijke rol spelen in het kader van de aanpak van psychosociale risico's.  Voorkomen van en tussenkomen bij situaties van grensoverschrijdend gedrag maakt hier deel van uit. 

Hier vind je meer info over de rol van een vertrouwenspersoon. 

De opleiding bestaat uit 4 modules, gespreid over 5 dagen.

  • Module 1 en 2 spitsen zich toe op het algemeen en vernieuwd wettelijk kader waarin een vertrouwenspersoon functioneert. Er wordt kennisgemaakt met de ruimere psycho-sociale risico's, de vernieuwde interne en externe procedure en de verschillende aspecten van de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon in dit wetgevend kader.
  • In module 3 staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofdzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.
  • In module 4 ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties (gesprek met een derde, bemiddeling, conflictbeheersing (o.a. model van Glasl), ondersteunende gesprekken bij stress en burnout, doorverwijzen, team- en organisatiemodellen).

Over de partner

IDEWE

IDEWE is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. Met medisch toezicht en risicobeheersing helpt IDEWE werkgevers werknemers aan een veilige en gezonde werkomgeving.
http://www.idewe.be

Praktisch

5 dagen, van 9u tot 17u @ regio Brussel, dag 1 tot en met 4 gaan door in het Kaaitheater,                                                  voor dag 5 zoeken we nog een locatie.

  • donderdag 10 maart 2022 @Kaaitheater
  • donderdag 24 maart 2022 @Kaaitheater
  • vrijdag 1 april 2022 @Kaaitheater
  • vrijdag 22 april 2022 @Kaaitheater
  • dinsdag 3 mei 2022
     

Om het attest te behalen moet je deelnemen aan het volledige traject. Indien je afwezig bent op een van de dagen kan je die inhalen door aan te sluiten bij een andere opleiding (in ons aanbod, of in het het open aanbod van IDEWE).

Voorzie ook wat 'huiswerktijd' voor een aantal voorbereidende opdrachten in de loop van het traject.

prijs: € 750

Drank en broodjeslunch zijn inbegrepen.

opleidingskrediet I sectorale opleidingspremies

Als werknemer of flexwerker van paritair comité 304 kan je je jaarlijks opleidingskrediet hiervoor inzetten.

De 150 € bovenop het maximale jaarlijkse krediet (600 €) wordt gefinancierd vanuit het VIA voor de kunsten. Op die manier kan je gratis deelnemen.

 

heb je nog vragen? opleiding@podiumkunsten.be


Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in