laatste plaatsen

Omgaan met conflicten

communicatieve vaardigheden inzetten om met conflicten om te gaan

Brussel welzijn communicatie open aanbod

Datum
18/02/2019 en 25/02/2019
Partners
KOS - Knowledge On the Spot
Locatie
Kaaitheater - Forum
Sainctelettesquare 19

In deze tweedaagse opleiding verwerf je inzicht in de 'wetmatigheden' van conflicten en communicatie en werk je rond concrete, lastige situaties.

Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan.  Conflicten die niet adequaat worden aangepakt kunnen nadelige gevolgen hebben voor de betrokkenen, de afdeling en zelfs de organisatie.  Maar conflicten dienen ook niet altijd nadelige gevolgen te hebben.  Soms leiden ze immers tot betere oplossingen voor problemen.

Deze opleiding wordt opgevat als een tweedaags traject. Tijdens de eerste trainingsdag worden de 'wetmatigheden' van communicatie en conflicten geanalyseerd, de tweede dag is een workshop waarin gewerkt wordt rond concrete lastige situaties.

Voorafgaand aan de opleiding krijg je als deelnemer een intakevragenlijst waarin gepeild wordt naar vragen waarop je zeker een antwoord wil krijgen tijdens de sessie.

resultaten:

je kunt conflicten vermijden, ombuigen:

 • je kunt een moeilijk gesprek voeren en tot een goed einde brengen
 • je kunt omgaan met negatieve emoties van de ander tijdens een gesprek
 • je bent in staat niet in conflict te gaan met iemand

je kunt conflicten op verschillende niveaus analyseren:

 • je begrijpt de dynamiek van conflicten
 • je hebt inzicht in de relatie gedrag-gedachten-emoties

je kunt hypothesen formuleren om oorzaken af te toetsen je kunt conflicten beïnvloeden waarbij je zelf betrokken partij bent:

 • je kunt op een constructieve manier omgaan met conflicten met collega's, publiek, leveranciers...
 • je beïnvloedt conflicten vanuit communicatieve processen en interactie

je kunt conflicten beïnvloeden waarbij je zelf geen betrokken partij bent:

 • je kunt op een constructieve manier omgaan met conflicten tussen collega's, publiek, leveranciers... onderling
 • je kunt op een neutrale manier mensen met elkaar in gesprek laten gaan

Over de partner

KOS - Knowledge On the Spot

Knowledge On the Spot (KOS) helpt organisaties en teams om zich aan te passen aan een steeds sneller veranderende omgeving. Samen bepalen we doelen, waarna we een route uitstippelen om die te bereiken en medewerkers daarvoor te motiveren.
www.koslearning.be

Praktisch

tweedaagse opleiding:

2 maandagen, van 9u30 tot 17u

 • maandag 18 februari
 • maandag 25 februari

 

prijs: € 300

opleidingskrediet I sectorale opleidingspremies

Volgende medewerkers kunnen hun jaarlijks opleidingskrediet inzetten:

 • werknemers van paritair comité 304 
 • flexwerkers: wie regelmatig in de sector podiumkunsten en muziek werkt, maar op het moment van de opleiding ingeschreven is als werkzoekende
 • studenten, stagiairs en lerenden binnen een organisatie uit paritair comité 304 

Op die manier kan je gratis deelnemen. 

heb je nog vragen? opleiding(a)podiumkunsten.be


Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in