nieuwe cao legt voorwaarden vast voor kwalitatieve stageplaatsen

24/03/2021


Op 1 december 2020 sloten de sociale partners hier een cao rond af. Deze cao bepaalt de omstandigheden en voorwaarden bij het organiseren van een stage in jouw organisatie voor een student uit het hoger- of volwassenenonderwijs. Hier lichten we enkele punten uit.

mentor, overeenkomsten en rapport

  • stagementor: heeft tijd en ruimte voor begeleiding, overleg- en feedbackmomenten en waakt over inhoud en kwaliteit van de stage
  • stageovereenkomst tussen stageplaats en onderwijsinstelling: bevat stageomschrijving, een inhoudelijke planning, te ontwikkelen competenties
  • Na afloop van de stage wordt een stagerapport opgesteld.

een stagiair is geen werknemer

  • Een stage kan nooit in de plaats of ter vervanging komen van een reguliere tewerkstelling. De organisatie van het werk mag niet afhangen van het al dan niet aanwezig zijn van stagiairs.
  • De stage is niet bezoldigd. De vervoers- en andere onkosten wordt door de stagegever vergoed, op dezelfde manier zoals bij de werknemers van de stagegever.

verzekeringen

  • De onderwijsinstelling verzekert de stagiair tegen arbeidsongevallen
  • De stagegever verzekert de stagiair voor burgerlijke aansprakelijkheid en bezorgt de onderwijsinstelling een risico-analyse van de werkplek.

Op het vacature-luik van onze website kan je stageplaatsen delen en vinden.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in