VIA3 voor de kunsten goedgekeurd

07/06/2021


In de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (kortweg VIA) leggen werkgevers- en werknemersorganisaties samen met de Vlaamse overheid afspraken vast die de koopkracht en arbeidsomstandigheden van werknemers in bepaalde sectoren ten goede komen. Nu is er dus een derde VIA-akkoord voor PC 304. Dat werd op vrijdag 4 juni afgesloten en goedgekeurd door de Vlaamse Regering, de Vlaamse werkgeversorganisatie oKo en de werknemersorganisaties uit de podiumkunstensector ABVV-ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB.

Meer middelen

Met dit akkoord komt er budget van 1.966.992,33 euro per jaar bij, waarvan 1.393.292,33 euro voor koopkrachtmaatregelen en 573.700 euro voor kwaliteitsmaatregelen. Het totaalbudget voor VIA-maatregelen voor de kunstensector groeit zo aan tot 6.017.601,33 euro per jaar. 

Wat staat er in het akkoord?

De afspraken in het akkoord kwamen tot stand met bijzondere aandacht voor flexwerkers en werknemers met korte contracten die actief zijn in de podiumkunsten, meer bepaald in de organisaties die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd.

Het VIA3-akkoord betekent een mijlpaal voor de sector en wel hierom:

  1. de koopkracht stijgt via een aanzienlijke verhoging van de eindejaarspremies 
  2. de sociale partners engageren zich voor duurzame tewerkstelling van flexwerkers met een bundel maatregelen 
  3. organisaties en medewerkers krijgen ondersteuning bij de digitale transformatie op het podium en achter de schermen  
  4. er is bijzondere aandacht voor mentaal welzijn en veiligheid op de werkvloer
  5. de loopbaanbegeleiding en het sectorspecifieke opleidingsaanbod, onder meer voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen, worden verder uitgebouwd. Daarbij ligt de focus op digitale leervormen. 

5 jaar

Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar. Ze gaat retroactief in op 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2025. De uitvoering ervan is in handen van het Sociaal Fonds Podiumkunsten en de drie betrokken partijen. 

De tekst van het volledige akkoord lees je hier.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in