artistiek docent specifieke vakdidactiek blaasinstrumenten

Gent kunsteducatief deeltijds

organisatie
HOGENT School of Arts
online sinds
22/09/2022
type
tijdelijk contract
indiensttreding
vanaf 1 november
reageren voor
30/09/2022

over de functie

Takenpakket

 • Je doceert specifieke vakdidactiek voor alle blaasinstrumenten klassieke muziek in de educatieve masteropleiding en volgt als mentor stages op.
 • Je initieert de student in didactische methodes en leermiddelen voor individueel en groepsgericht lesgeven en leert hen deze via werkcolleges toepassen.
 • Je begeleidt masterstudenten in hun afstudeerproject.
 • Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch.
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevende.
 • Je maakt deel uit van de vakgroep Klassieke Muziek, participeert aan vergaderingen, deliberaties en feedbackmomenten.

profiel kandidaat

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • Voldoen aan de voorwaarden van V.148 §2 van de Codex Hoger Onderwijs: beschikken over een diploma van master in de muziek of gelijkgeschakeld of gelijkwaardig, aangevuld met minstens 6 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs of beschikken over een diploma van doctor op proefschrift.
 • Beschikken over minstens 8 jaar onderwijservaring in het hoger kunstonderwijs binnen een gelijkaardig vakgebied.

Profiel

 • Je bent actief als uitvoerend musicus in binnen- en buitenland.
 • Je bent op de hoogte van actuele tendensen in de uitvoerende muziek, in het bijzonder binnen de klassieke muziek.
 • Je beschikt over expertise aangaande lesmethodieken en leerstrategieën van blaasinstrumenten en kan dit op een heldere en didactische manier aanbrengen.
 • Je hebt expertise in het geven van vakdidactiek specifiek gericht op het werkveld van het deeltijds kunstonderwijs.
 • Je hebt ervaring als lesgever in het hoger kunstonderwijs en een passie voor doceren aan studenten hoger kunstonderwijs.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden.
 • Je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels en bent bereid het vereiste taalattest (B1 Engels) te behalen in je eerste academiejaar.
 • Je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

aanbod

Wij bieden een deeltijdse statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 01-11-2022. De aanwerving betreft 25% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Klassieke Muziek van KASK & Conservatorium, de School of Arts HOGENT - Howest.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van een positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

De verloning gebeurt volgens barema 512. Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit:

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten of artistiek portfolio en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt terugbetaald. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een internetvergoeding van €20 per maand, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

wijze van solliciteren

VRAGEN

Met inhoudelijke vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Filip Rathé, decaan en vakgroepvoorzitter Klassieke Muziek (filip.rathe@hogent.be).

Voor personeelsgerelateerde vragen kan je via mail terecht bij Hanneke Dewyn, stafmedewerker personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium (hanneke.dewyn@hogent.be).

KANDIDAATSTELLING EN SELECTIEPROCEDURE

Je richt je kandidatuur aan Filip Rathé, decaan KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 30-09-2022. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op basis van de toelatingsvoorwaarden en de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze hieraan voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie ongeacht afkomst, functiebeperking, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie, seksekenmerken of andere identiteitskenmerken.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is begin oktober 2022.

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in