hoofdmedewerker technisch theaterbeheer

Gent technisch-artistiek voltijds

organisatie
Hogeschool Gent
online sinds
09/05/2019
type
tijdelijk contract
reageren voor
07/06/2019


over de functie

 • In nauwe samenwerking met de coördinatoren van de opleiding Drama en de afstudeerrichting Autonome Vormgeving en het traject Performance binnen de opleiding Vrije Kunsten, coördineer je planning en agenda voor het gebruik van de studio’s, en zorg je ervoor dat de studio’s gebruiksklaar zijn voor lessen, repetities en voorstellingen.
 • Binnen de visie van de betrokken opleidingen ondersteun je het productieproces van voorstellingen/projecten op praktisch, administratief en technisch vlak. Je zorgt voor de eerstelijns-administratie van uitgaven en inkomsten van de verschillende projecten, en volgt het productiebudget nauwkeurig op.
 • Je staat in voor alle theatertechniek (audio, video, licht) en ondersteunt de realisatie van decors. Je zorgt voor beheer en onderhoud van de theater-technische infrastructuur en apparatuur in de studio’s van Drama, Autonome Vormgeving en Performance.
 • Je coördineert de uitleendienst voor theatertechnisch materiaal. Je adviseert bij investeringen in technisch materiaal en volgt het aankoopproces op. Je organiseert het tijdelijk gebruik van materiaal van externe partners.
 • Je neemt de communicatie op met externe partners. Je gaat op zoek naar geschikte externe locaties en volgt de administratieve aspecten hiervan op. Je coördineert de verhuur van de studio’s aan externen.
 • Je stuurt de productiemedewerkers aan en werkt zelf mee op de werkvloer. Je communiceert met het poetspersoneel over de schoonmaak van de studio’s.
 • Je zorgt voor de praktische organisatie van studiereizen van dramastudenten.

profiel kandidaat

 

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de algemene voorwaarden van artikels V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • In het bezit zijn van een diploma van bachelor of gelijkgeschakeld

Competentievereisten

Kennis en ervaring

 • Je hebt een basiskennis van en voeling met hedendaags theater en performance, en hebt inzicht in de werking van opleidingen in drama en performatieve kunsten.
 • Je beschikt over een ruime kennis van audio, video, licht en andere theatertechnieken en - apparatuur. Je kan zelfstandig deze apparatuur installeren, bedienen en bij kleine defecten ook herstellen.
 • Je beheerst het Nederlands, Engels en Frans om kunstenaars en internationale contacten geschreven en gesproken te woord staan.
 • Je kan goed overweg met Word en Excel, met digitale platforms (Yes-plan, Googledrive) en hebt bij voorkeur kennis van overeenkomstige Apple-software (Pages, Numbers).

Vaardigheden en attitudes

 • Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en bent stressbestendig, je wil en kan problemen oplossen;
 • Je hebt pedagogische basisvaardigheden, en het geduld en de wil om jonge kunstenaars te ondersteunen in hun zoeken;
 • Je communiceert efficiënt en transparant met studenten, docenten, externe partners en publiek;
 • Je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband en bent in staat initiatief te nemen;
 • Je bent flexibel en oproepbaar bij onvoorziene omstandigheden;
 • Je hebt oog voor veiligheid, technische haalbaarheid, duurzaamheid en timing; je kent en respecteert de interne en externe veiligheidsvoorschriften;
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs.

 

Jobgerelateerde competenties

 • Licht- en geluidsinstallaties plaatsen en bekabelen
 • De decors, het materiaal en de camera-uitrusting demonteren en na de voorstelling of de opname opbergen
 • Nagaan waar de decors moeten worden geplaatst en de technische vereisten voor de montage en demontage vaststellen
 • Decors, materiaal en uitrusting laden, lossen en verplaatsen op de voorstellingslocatie of de filmset
 • Overleggen over de technische ontwerpen met ontwerpers, regisseurs, productieleiders, financieel directeur, artiesten, …
 • De decors assembleren. Het belichtings- en geluidsmateriaal en camera-uitrusting installeren

aanbod

Looptijd

Wij bieden een contractuele betrekking voor één jaar met indiensttreding ten vroegste vanaf 01-07-2019, met verlenging mogelijk na positieve evaluatie.

Loonvoorwaarden

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum)

http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

wijze van solliciteren

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 07-06-2019, uitsluitend via www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Naargelang het aantal geschikt bevonden kandidaten uit deze gesprekken is er de mogelijkheid tot een tweede finale gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is eind juni 2019.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de betrekking kan je terecht bij Lars Kwakkenbos, vakgroepvoorzitter van de vakgroep Film, Fotografie en Drama, via e-mail

lars.kwakkenbos@hogent.be

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Sollicitaties tot en met 7 juni 2019 
Vermeld de referentie: SCH E 124

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in