productieleiding muziek

Antwerpen productie voltijds

organisatie
AP Hogeschool - Koninklijk Conservatorium Antwerpen
online sinds
24/06/2022
type
tijdelijk contract
indiensttreding
vanaf 1 september
reageren voor
26/06/2022

over de functie

Onder de verantwoordelijkheid van de coördinator artistieke planning en productie en in nauwe samenwerking met de artistieke staf Muziek, sta je in voor de productieplanning voor concerten en voorstellingen Muziek (Klassiek en Jazz) teneinde bij te dragen aan de vlotte en operationele werking van de afdeling artistieke planning & productie van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. 


Je staat onder andere in voor:

 • het verwerken van de ontvangen informatie betreffende de projecten (begeleiders, studenten, budgetten, deadlines, toelichtingen van de artistieke staf muziek,...) teneinde het kader te begrijpen en/of te creëren waarin het productieproces zal plaatsvinden. Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van praktische en logistieke organisatie van projecten. Je verzamelt de nodige informatie, intern en extern, en voert gegevens en documenten in de daarvoor voorziene ICT-platformen en opvolgingssystemen in. 
 • het opstellen van een planning voor het productieproces, de repetities en de voorstellingen teneinde een duidelijke afbakening van de verschillende deeltrajecten te bekomen die een tijdige realisatie van de productie binnen budget moeten toelaten. Je neemt contact op met docenten, studenten, opleidingshoofden, artistieke stafleden en belanghebbenden en bewaakt de voortgangscontrole. Je verwerkt veranderingen in het project, je behandelt vragen en casussen oplossingsgericht en bespreekt complexe producties met de leidinggevende. 
 • het contacteren en informeren van de medewerkers en betrokkenen bij het productieproces teneinde het productieproces zelf, en meer specifiek ieders rol binnen het productieproces, te verduidelijken. Je analyseert of de nodige materialen, diensten en/of andere benodigdheden beschikbaar zijn om de voorstelling of het concert te kunnen doen plaatsvinden. Je geeft toelichting aan belanghebbenden omtrent de toepassing van wet- en regelgeving, interne procedures en reglementen binnen het productieproces.
 • het fungeren als aanspreekpunt, via de verschillende communicatiekanalen, voor recurrente vragen met betrekking tot de afdeling planning & productie en meer bepaald de productieplanning Muziek. Je verzorgt de communicatie met de docenten, studenten, opleidingshoofden, artistieke stafleden en het productieteam. Je organiseert overlegmomenten en andere activiteiten met interne en/of externe personen en/of woont deze bij en zorgt voor doorstroming van de informatie. Je verwerkt en synthetiseert de binnenkomende informatie, volgens de afgesproken prioriteitsbepaling. Je geeft informatie en afspraken door en verwijst door. Je beantwoordt recurrente vragen.
 • het plannen, organiseren en uitwerken van praktische en logistieke elementen die zich voordoen tijdens producties teneinde de organisatie zo efficiënt mogelijk te doen verlopen. Je regelt catering, overnachting, vervoer, opvolging van ziekte of ongeval, transport, reservaties, pers, gasten,… en volgt op. Je beantwoordt inkomende vragen en verwijst door via allerhande kanalen (e-mail, intranet, website, telefoon, ...). Je staat in voor het registreren en uitlenen van materiaal en voor het reserveren en beheren van lokalen.
 • het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen productie door het uitwisselen van ervaring en kennis met collega's, het deelnemen aan interne en externe opleidingen.

profiel kandidaat

 • Je hebt bij voorkeur ervaring op het vlak van productie Muziek in het Hoger Kunstonderwijs.
 • Je hebt affiniteit met muziek- en podiumkunsten.
 • Je beschikt over goede ICT vaardigheden en kennis van Excel.  Ervaring met een productionele planningstool is een pluspunt.
 • Je bent een organisatietalent pur sang.
 • Je kunt het overzicht bewaren, maar kunt ook ad hoc oplossingen bedenken indien nodig.
 • Je bent bereid een divers takenpakket op je te nemen.
 • Je bent flexibel en bereid om te werken tijdens de ruime openingsuren van de campus, ook tijdens weekends en avonden.
 • Je bent stressbestendig en denkt oplossingsgericht.
 • Je bent communicatief en kunt zowel zelfstandig als in een team werken.
 • Je kan goed samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen.
 • Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bij detailopdrachten of druk.
 • Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.
 • Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands, Engels en Frans.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur Muziek.

aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen. 

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus de Singel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.

wijze van solliciteren

Tot en met 26-06-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Muysers Ilse (ilse.muysers@ap.be). 

Informatie betreffende selectieprocedure

Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in