werkbeleving

resultaten bevraging werkbeleving

In het najaar van 2016 peilden we via een grootschalige bevraging naar de werkbeleving in onze sector. Wat waren de resultaten?

 

bereik

In totaal namen 1.123 medewerkers van 95 organisaties in de sector deel, waarvan 896 vaste en 227 flexmedewerkers. We behaalden hiermee een goede responsgraad van 46,6 %.

 

de resultaten: welzijnsindicatoren en werkaspecten.

welzijnsindicatoren = hoe beleven mensen hun werk?
Op de twee positieve welzijnsindicatoren – engagement en plezier in het werk – scoren we zeer goed. Ruim 90% voelt zich geëngageerd én ervaart plezier in het werk.

De derde indicator – herstelnood – is een maat voor de mentale vermoeidheid door het werk en is o.a. een voorspeller voor burnout.

Ruim 47% van de medewerkers ervaart herstelnood. Iets meer dan de helft van deze groep geeft aan altijd herstelnood te ervaren. Indien het herstel bij deze groep uitblijft, bestaat de kans (binnen een termijn van ongeveer 6 maanden) dat deze mensen uitvallen wegens ziekte.

De doornee medewerker is erg gemotiveerd en betrokken. Meer dan een kwart dreigt echter uit te vallen wegens ziekte binnen de zes maanden indien er geen ruimte voor herstel komt.


werkaspecten = aspecten die deze beleving en de psychosociale risico's (PSR) beïnvloeden. Deze houden verband met de aspecten uit het "model van de vijf A's":

 

bevraging_werkbeleving_werkaspecten_positiefbevraging_werkbeleving_werkaspecten_aandachtspunten

 

In het rapport worden de resultaten vergeleken met een referentiegroep binnen de arbeidsmarkt (externe benchmark). 

Binnen de bevraagde groep wordt er verder gekeken naar verschillen in leeftijd, functiegroep, anciënniteit, al dan niet variërend uurrooster… Op organisatieniveau kan je inzoomen in functie van grootte en type (receptief, productief, combinatie). Verder kan de beleving van vaste versus flexmedewerkers vergeleken worden.

 

waaraan kan je werken om de herstelnood te verlagen? 
 

  • in de eerste plaats is dit de arbeidsorganisatie.
  • inzetten op een efficiëntere organisatie van het werk kan een hefboom zijn voor een van de andere prioritaire actiepunten – werktempo
  • ook de appreciatie door verloning is een aandachtspunt.

 

hoe kan je engagement en werkplezier hoog houden? 

Hier spelen afwisselende taken, positieve relaties en contacten met collega’s en leidinggevenden een belangrijke rol. 

Wil je deze indicatoren verhogen, dan kan je werken aan

  • vaardigheidsbenutting
  • transformationeel leiderschap (veranderingsmanagement)
  • het welzijnsklimaat

Tenslotte speelt ook de arbeidsorganisatie hier een rol.

Voor flexmedewerkers zijn er enkele bijkomende aandachtspunten: jobonzekerheid en emotionele belasting.

 

het rapport in detail

Download het volledige sectorrapport bevraging werkbeleving.

Christa Criel
Wil je meer weten over deze bevraging?
Contacteer onze collega:
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in