loon- en arbeidsvoorwaarden

eindejaarspremie & ecocheques

Wanneer ontvang je een eindejaarspremie?

eindejaarspremie

Vanaf 1 januari 2019 ontvangt elke werknemer van een gesubsidieerde organisatie een eindejaarspremie. Er zijn twee mogelijke situaties, afhankelijk van de duurtijd dat je in dienst bent of was:

  • voor elke tewerkstellingsperiode van vier maanden en meer ontvangen werknemers de eindejaarspremie van hun werkgever. Dat geldt ook voor de personen die werken met een contract van langer dan vier maanden, maar waarvan de vier maanden nog niet bereikt zijn op 31 december van het lopende jaar. Het bedrag voor 2022 is vastgelegd op € 1.625 bruto per VTE. Bij de berekening door de werkgever worden de prestaties in het lopende kalenderjaar in rekening gebracht. 
  • voor elke tewerkstellingsperiode van korter dan vier maanden betaalt het Sociaal Fonds Podiumkunsten de eindejaarspremie. Bij de berekening worden de prestaties van 1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het lopende kalenderjaar in rekening gebracht. Het bedrag voor 2022 bedraagt naar schatting € 2.150 bruto per VTE. Het Sociaal Fonds Podiumkunsten vraagt bij de werkgevers de nodige gegevens op om te kunnen uitbetalen. Je hoeft hier dus zelf niets voor te doen. 

De uitbetaling gebeurt in december, tenzij je voordien uit dienst bent gegaan.

bron: cao 16/11/2021: omtrent de eindejaarspremie (de cao voor 2022 is nog in opmaak)
Maarten Bresseleers
Heb je vragen over jouw eindejaarspremie?
Maarten Bresseleers (coördinator)
via@podiumkunsten.be
+32 (0) 2 201 30 03

ecocheques

Tot en met 2018 ontvingen werknemers van gesubsidieerde werkgevers die enkel met tijdelijke contracten aan de slag waren, ecocheques. Sinds 1 januari 2019 is er enkel nog een eindejaarspremie. Had jij ecocheques moeten ontvangen, maar is dat niet gebeurd, neem dan contact met via@podiumkunsten.   

Op deze website vind je terug waarvoor je de ecocheques kan gebruiken. Ecocheques zijn twee jaar geldig. De vervaldatum staat vermeld op de cheque. Je kan ze, vooraleer de vervaldag gepasseerd is, wel laten verlengen bij Sodexo. Ontvangen cheques die verloren zijn gegaan, worden niet terugbetaald. 


bron: cao 21/11/2018: omtrent ecocheques: 149469
 
Marjolien Ools
Heb je vragen over jouw ecocheques?
Marjolein Ools (administratie)
via@podiumkunsten.be
+32 (0) 2 201 30 03

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in