grensoverschrijdend gedrag op het werk

bij wie kan je terecht?

Wie spreek je aan als je geconfronteerd bent geweest met grensoverschrijdend gedrag?

In een organisatie zijn er twee belangrijke rollen die gevallen van grensoverschrijdende gedrag aanpakken.  
 

Preventie-Adviseur PSYchosociale risico's (PAPSY)

Elke werkgever moet een preventieadviseur psychosociale risico's hebben. Deze adviseur maakt deel uit van de interne dienst voor preventie en bescherming of, in de meeste gevallen, van de externe preventiedienst. Hij/zij is een expert die adviesbevoegdheid heeft naar de werkgever én de werknemers.

Organisaties met minder dan 50 werknemers moeten beroep doen op een externe PAPSY. Het is niet steeds evident om de nodige deskundigheid in huis te hebben. Er zijn namelijk een aantal duidelijk omschreven voorwaarden. Bovendien kunnen de persoonlijke relaties in kleine organisaties een nadeel vormen.

Vanaf 50 werknemers kan de werkgever kiezen of hij intern of extern iemand aanstelt.

Belangrijk: een interne PAPSY mag geen deel uitmaken van het (hiërarchisch) leidinggevend personeel of de vakbondsafvaardiging.  

Een PAPSY kan zowel een informele als een formele procedure begeleiden. Zie procedures.

meer info

 

VertrouwensPersoon (VP)

Een organisatie is in het algemeen niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te duiden (tenzij in uitzonderlijke gevallen). Toch zijn er verschillende redenen om het wel te doen.

 • een eigen medewerker is vertrouwd met en in de organisatie. Dit maakt de drempel kleiner voor medewerkers om een gesprek aan te gaan. 
 • een VP kan doorgaans snel reageren en kort op de bal voor opvolging zorgen. De kans dat de situatie niet escaleert en informeel kan worden opgelost, vergroot daardoor.

Voor kleinere organisaties is het niet altijd haalbaar en/of zinvol om een VP aan te stellen. Neem in de afweging zeker ook de flexwerkers en periodes van tijdelijke uitbreiding van het team mee.

Elke nieuwe VP moet (sinds 1 sept 2014) binnen de twee jaar na zijn aanstelling een opleiding van vijf dagen volgen, én een jaarlijkse supervisie-sessie. Wij bieden sinds 2018 ook zo'n basisopleiding aan. Voor 2019 zijn er 3 cycli gepland. Daarnaast voorzien wij in 2019 ook twee supervisie-sessies in ons aanbod. Kijk bij onze opleidingen.
De VP moet ook de tijd en omkadering krijgen om zijn rol optimaal te kunnen invullen.

Belangrijk: niet iedereen kan de rol van VP vervullen. Het mag bijvoorbeeld geen (hogere) leidinggevende zijn, en geen vakbondsafgevaardigde. Ook leden van de Raad van Bestuur kunnen geen VP zijn.   

Als je bv. als (hogere) leidinggevende de opleiding toch wil volgen om je te informeren over dit thema kan dit uiteraard wel.

Een organisatie kan, onder bepaalde voorwaarden, ook (freelance) een externe VP aanstellen. Wil je hier mee info over? Contacteer christa@podiumkunsten.be.

Het aanduiden van een VP kan in principe relatief eenvoudig zijn. De werkgever deelt aan alle werknemers (bv. via mail) de identiteit van de persoon mee. Werknemers hebben 15 dagen om eventueel hun opmerkingen mee te delen in een register of aan de preventieadviseur. Als er een CPBW in de organisatie is, moet er een akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers zijn.
Je kan ook met je externe dient overleggen hoe je dit best aanpakt.

Bij een VP kan je terecht voor een informele procedure.
Zie procedures.

meer info

 

externe partij

In een aantal gevallen kan het opportuun zijn om beroep te doen op een externe partij. Bijvoorbeeld:

 • de feiten zijn heel ernstig
 • de betrokkene (de verzoeker) heeft geen vertrouwen in de aanspreekpunten binnen de organisatie
 • de interne procedures hebben geen resultaat opgeleverd
 • het gaat om een voorval dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt
 • het gaat om een situatie van langere tijd geleden
 • de betrokkene (de verzoeker) heeft vooral een vraag naar ondersteuning bij de verwerking van de feiten
 • ....

Het slachtoffer kan dan voor hulp bij verwerking van de feiten en in bepaalde gevallen ook info en ondersteuning rond mogelijke verdere stappen terecht bij:

 • 1712: anoniem gesprek voor slachtoffers, getuigen van geweld
 • een Zorgcentrum na seksueel geweld: permanentiedienst in een aantal ziekenhuizen voor slachtoffers van seksueel geweld
 • Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: meldpunt voor getuigen of slachtoffers van discriminatie omwille van geslacht
 • Unia: meldpunt voor getuigen of slachtoffers van alle andere vormen discriminatie
 • een CAW = Centrum voor Algemeen Welzijn (enkel in Vlaanderen): gratis advies en begeleiding voor alles wat met welzijn te maken heeft, ook juridische ondersteuning
 • tele-onthaal: bellen via 106, of via chat
 • zijn/haar vakbond
 • zijn/haar huisarts

 

Instanties waar je terecht kan voor een externe procedure vind je op deze pagina (onderaan).

Christa Criel
Heb je hier nog vragen over? 
Contacteer onze collega: 
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in