grensoverschrijdend gedrag op het werk

onze acties

Welke acties onderneemt de sector om grensoverschrijdend gedrag te pakken?


In november 2017 hebben we samen met de sociale partners en op basis van feedback van onze collegagroepen HR en preventieadviseurs een actieplan opgesteld rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. In dit actieplan onderscheidden we initiatieven die zich richten op slachtoffers, op de sector in zijn geheel en op medewerkers in het algemeen. Onze focus ligt vooral op het preventieve.  

Op 28 mei 2018 hebben we samen met de sociale partners en Engagement Arts een reflectiemoment georganiseerd om, samen met de sector, te bespreken wat er moet gebeuren en om zo het actieplan verder te verfijnen. Het verslag van die dag vind je hier (NL - EN). 

onze actiepunten
 

 • werken aan ethisch leiderschap. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het creëren van een veilige werkomgeving. Daarom is “ethisch en respectvol handelen” een belangrijke competentie. We gaan deze competentie beschrijven en verwerken in ons competentiewoordenboek

 • opmaken van een integriteitscode. Op basis van enkele voorbeelden zullen we een sjabloon opmaken dat organisaties kunnen gebruiken in hun werking.Er zitten er nu al enkele in ons ARIANE systeem.   

 • inbedden in cultural governance. Een goed bestuur van een organisatie kan niet zonder integriteitsbeleid. 

 • onderdeel van fair practice afspraken. Ook welzijns- en preventieaspecten zullen hierin opgenomen worden. 

 • respectvol omgaan met grenzen in een artistiek proces. In de reacties op #metoo bleek dat in het artistieke productieproces het niet altijd mogelijk is voor medewerkers om grenzen aan te geven. Op welke manier maak je het bespreekbaar, zonder dat het gevoel heerst dat medewerkers die grenzen stellen, daardoor minder kansen zullen krijgen?

 • opleiden van vertrouwenspersonen. We hebben dit al opgenomen in ons opleidingsaanbod.

 • intervisie vertrouwenspersonen. Wij gaan binnenkort een collegagroep vertrouwenspersonen opstarten. Ben je daar graag bij? Contacteer christa@podiumkunsten.be 

 • delen van goede voorbeelden - informeren over regelgeving. Zit vervat in ons ARIANE systeem en op deze pagina's. 

 • sociaal overleg. Het is belangrijk dat sociale partners elkaar vinden in alle maatregelen om zo extra impact te hebben

 • risicoanalyse psychosociale aspecten. Preventie van grensoverschrijdend gedrag kadert in het bredere geheel van psychosociale risico's. Onze bevraging naar de werkbeleving was daarbij een eerste aanzet om tot een actieplan in je organisatie te komen. 
   
 • informeren van medewerkers. Een taak van elke werk- en opdrachtgever, waarbij ze gebruik kunnen maken van deze pagina's.
    
 • opleidingen van medewerkers. In ons opleidingsaanbod kunnen medewerkers opleidingen vinden die hen sterker kunnen maken in een situatie van grensoverschrijdend gedrag. Zoek naar assertiviteit, conflicthantering, ... 

 • oprichten van een aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag. We bekijken nog met het beleid of een externe organisatie in het leven geroepen moet worden om meldingen op te vangen die niet terecht kunnen in de bestaande procedures. 
   

Christa Criel
Heb je hier vragen over? Of suggesties rond bijkomende acties? 
Contacteer onze collega: 
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in