outplacement-begeleiding voor onze sector

08/01/2021


overeenkomst met Acerta

Als een werknemer ontslagen wordt, kan of moet de werkgever een outplacement-traject aanbieden om hem of haar te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe job. Meer details en  voorwaarden vind je hier (FOD Werk) terug. Dit begeleidingstraject wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau.

Vanaf nu is het voordelig om hiervoor Acerta in te schakelen als jouw organisatie valt onder pc 304 (podiumkunstensector) en/of lid is van oKo. Dankzij een nieuwe overeenkomst die wij en oKo afsloten met Acerta, krijgen werkgevers korting als ze voor deze begeleidingspartner kiezen.

Acerta sinds 2000 een erkend outplacementbureau en biedt een programma op maat van de sector. We zullen opvolgen hoe we de trajecten nog verder kunnen optimaliseren.

 

verloop van een traject

Alle werkgevers van pc 304 of die lid zijn van oKo komen in aanmerking voor dit aanbod. Acerta helpt de werkgever bij de nodige formaliteiten om een concreet outplacementaanbod te doen.

De ontslagen werknemer geeft vervolgens zijn akkoord en volgt het traject deels individueel, deels via workshops in een nabij gelegen kantoor van Acerta. De begeleiding loopt tot er een nieuwe job is gevonden, tot de werknemer geen gebruik meer wenst te maken van het aanbod of tot de termijn is verlopen.

Acerta houdt de werkgever op de hoogte van het verloop – uiteraard met respect voor de privacy van de ontslagen werknemer. Garantie: wanneer een werknemer een nieuwe job vindt maar binnen de drie maanden toch ontslagen wordt door de nieuwe werkgever, kan de outplacement-begeleiding worden hervat op zijn verzoek.

 

korting

De werkgever heeft de keuze tussen 2 vormen van korting. Je kan contact opnemen met Acerta, Sociaal Fonds Podiumkunsten of oKo  voor meer concrete info hierover.


programma

Gedetailleerd programma kan je aanvragen bij Acerta, Sociaal Fonds Podiumkunsten of oKo.

 

meer informatie

Bij interesse neem je contact op met Acerta.

Meer algemene informatie over dit raamakkoord kan je bekomen bij Christa Criel, sectorconsulente Sociaal Fonds Podiumkunsten: christa@podiumkunsten.be

Als je hierover vragen hebt als werknemer, ga dan in de eerste plaats te rade bij je werkgever of je vakbond. Je kan ons zo nodig ook contacteren.

 

 

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in