vrijstelling van basisbijdrage RSZ in tweede en derde kwartaal bij opleidingsaanbod

21/04/2021


Op maandag 12 april werd een nieuwe tijdelijke ondersteuningsmaatregel ingevoerd: een vermindering van RSZ bijdrages voor het tweede en derde kwartaal 2021 voor vijf werknemers onder heel specifieke voorwaarden. 

Welke werkgevers komen in aanmerking ?

Je bent actief bent in PC 304 of je hoofdactiviteit komt voor in onderstaande lijst:

 • de beoefening van uitvoerende kunsten; NACE 90011 en 90012
 • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen; NACE 90021
 • het ontwerp en bouw van podia; NACE 90022
 • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken; NACE 90023
 • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten; NACE 90029
 • de beoefening van scheppende kunsten; NACE 90031
 • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten; NACE 90032
 • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunsten; NACE 90041
 • de exploitatie van geluidsopnamestudio's voor rekening van derden; NACE 90041
 • het beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten; NACE 90042
 • de organisatie van congressen en beurzen; NACE 82300
 • de organisatie van sportevenementen. NACE 939311021

Waarop heeft doelgroepvermindering betrekking?

Deze doelgroepvermindering is van toepassing op het tweede en derde kwartaal van 2021. Voor maximum vijf (5!) van je werknemers zal je geen basisbijdragen meer hoeven te betalen. Dat komt neer op een korting van ongeveer 25 procent berekend op het brutoloon. Je factuur aan de RSZ zal dus aanzienlijk dalen.

Welke voorwaarden?

Je kan de doelgroepvermindering enkel aanvragen wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je moet de werknemers waarvoor de doelgroepvermindering toepast ononderbroken in dienst houden gedurende de kwartalen waarop deze doelgroepvermindering betrekking heeft. Gaat de werknemer zelf uit dienst of moet je hem ontslaan omwille van een dringende reden, dan is dit een geldige uitzondering op deze regel. Een uitzondering wordt eveneens gemaakt voor de medewerkers die een tijdskrediet of thematisch verlof (bijvoorbeeld ouderschapsverlof) opnemen.
 • Je doet aan al je werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod voor ten minste vijf (5!) volledige dagen per voltijdse werknemer. Het betreft zowel de werknemers waarvoor de doelgroepvermindering wordt toegekend als de andere werknemers en ongeacht of zij zich al dan niet in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevinden. Je kan het aantal opleidingsdagen voor je deeltijdse werknemers proportioneel verminderen in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.
 • Je licht de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of de werknemers (afhankelijk van welke voorkomt in jouw organisatie) in over deze voorwaarden en zeker over het opleidingsaanbod dat je moet doen. Je respecteert het sociaal overleg dat hierover moet gevoerd worden.
 • Je garandeert dat de som van het aantal dagen van tijdelijke werkloosheid zowel in het tweede als in het derde kwartaal niet hoger is dan het aantal dagen dat je tijdelijke werkloosheid moest toepassen in het eerste kwartaal van 2021. Met andere woorden, je zorgt ervoor dat je medewerkers weer aan de slag kunnen gaan.

De concrete instructies van de RSZ zijn momenteel nog niet gekend. Zodra we hier meer over weten, vullen we dit artikel verder aan. 

Klik hier voor ons opleidingsaanbod. We kunnen ook altijd een opleiding op maat van jouw organisatie organiseren. Uiteraard zijn er ook nog heel wat andere opleidingsaanbieders. Voor elke opleiding kan je gebruik maken van het sectoraal opleidingskrediet. Ook (tijdelijke) medewerkers die niet langer in dienst zijn, maar die minstens 10 dagen in dienstverband hebben gewerkt in 2019, 2020 of 2021 hebben recht op het sectoraal opleidingskrediet. 

Vragen of wil je beroep doen op het opleidingskrediet? Contacteer ons via opleiding@podiumkunsten.be

 

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in