loopbaanbegeleiding

contact en praktische info

 

Contacteer onze loopbaancoaches rechtstreeks voor afspraken en specifieke informatie. 


locaties

Onze loopbaancoaches werken in Antwerpen (Mortsel, Berchem) en Brussel, en binnenkort ook (opnieuw) in het Gentse.

 

duur

De duur van het traject wordt bepaald in onderling overleg en bestaat meestal uit verschillende sessies van ongeveer één uur.

 
prijs

Volg heel voordelig een loopbaanbegeleidingstraject onder bepaalde voorwaarden. 
 
Sinds februari 2015 zijn we erkend als loopbaancentrum. Dit laat ons toe om gebruik te maken van het bestaande systeem van loopbaancheques (zie onder optie 1)
 
Voor wie niet aan de voorwaarden van deze algemene loopbaancheques voldoet, én ervaring heeft binnen de professionele sector podiumkunsten en muziek, is er een extra budget voorzien vanuit de sector (zie onder optie 2). 

Je eigen inbreng voor een traject bedraagt 40 euro voor een pakket van 4 uur. De rest betaalt de Vlaamse overheid. Je kan maximum twee van deze gesubsidieerde pakketten aanvragen.


> optie 1: loopbaancheques

Algemene info over loopbaancheques vind je via de VDAB.
 
Je komt in aanmerking als je op het ogenblik van je aanvraag aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je bent aan het werk als werknemer of zelfstandige
  • Je hebt in totaal minimaal twaalf maanden werkervaring opgebouwd in de loop van de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Ook korte contracten tellen. Alle ervaring wordt opgeteld. Als je als uitzendkracht vier ononderbroken weken tewerkstelling aantoont, dan volstaan negen maanden werkervaring in de loop van 24 maanden.
  • Het is langer dan zes jaar geleden dat je loopbaanbegeleiding volgde. De begeleiding vanuit ons proefproject INTER.MEZZO telt hier niet mee.
  • Je woont in Vlaanderen of Brussel.

Je kan op 2 manieren loopbaancheques bestellen:

  • Online via Mijn loopbaan op de VDAB-website. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu Aanvraag loopbaancheques.
  • Telefonisch op het gratis nummer +32 (0)800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Zodra je de cheques hebt, neem je rechtstreeks contact op met één van onze coaches.
 

loopbaancheque logo

 

> optie 2: sectorbudget

Kom je niet in aanmerking voor loopbaancheques, bijvoorbeeld omdat je op het moment van je aanvraag werkzoekend bent? En heb je ervaring binnen de professionele sector podiumkunsten en muziek? Dan kan het sectorbudget een optie zijn. Contacteer ons voor bijkomende info. Dit sectorbudget is onderdeel van het Vlaams Intersectoraal Akkoord

 

extra

Door een samenwerking met acteur.be mogen we deelnemers aan INTER.MEZZO het eerste jaar een gratis profiel op deze platform-website bieden. Vraag onze coach naar de kortingscode.

 

klachtenprocedure

Wij streven naar een optimale kwaliteit binnen de aangeboden loopbaancoachingstrajecten, maar indien je toch niet tevreden zou zijn, kan je een klacht indienen via:
 
Sociaal Fonds Podiumkunsten
Christa Criel
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
christa@podiumkunsten.be
+32 (0) 2 201 30 03

 
Indien je gebruik maakt van loopbaancheques, kan je je ook richten tot de VDAB, bij voorkeur via hun klachtenformulier of via de servicelijn +32 (0) 800 30700
 
Ook de Vlaamse Ombudsdienst is in dat geval een optie :
klachtenformulier
gratis nummer 1700

Christa Criel
Vragen hierover? Wil je beroep doen op het sectorbudget? Een klacht? 
Contacteer onze collega: 
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be
+32 (0) 2 201 30 03
+32 (0) 498 49 97 60 

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in