participatieplatform gelanceerd voor update kunstenaarsstatuut

07/05/2021


Door de coronacrisis is het nog eens extra duidelijk geworden dat het huidige kunstenaarsstatuut op zijn grenzen botst. De federale ministers Vandenbroucke, Dermagne en Clarinval bereiden een grondige modernisering van het statuut voor. Ze rekenen daarbij ook op de input en medewerking van de cultuursector door de lancering van een online participatieplatform.

Een eerste stap is de lancering van de website workinginthearts.be. Omdat kunstenaars en professionals in de culturele sector op zeer uiteenlopende manieren werken, willen de bevoegde ministers via die site met zoveel mogelijk betrokkenen in overleg over de toekomst van het statuut.

Ze roepen alle kunstenaars en cultuurwerkers op om op het platform hun bijdrage te leveren. Op Working In The Arts kan je in debat gaan en samen voorstellen uitwerken. Die voorstellen worden vervolgens op punt gesteld in een technische werkgroep en die leggen ze voor aan de sociale partners, de regering en het parlement. Het doel is om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de sociaaleconomische uitdagingen waar kunstenaars en cultuurwerkers mee worden geconfronteerd. Iedereen kan via het platform input leveren en op de hoogte blijven van de voortgang.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in