nieuws

over werken in podiumkunsten en muziek

evolutie aantal werknemers

aantal werknemers in de sector zakt verder weg in eerste kwartaal van 2021

De aanslepende Coronamaatregelen wegen op de sector. Het aandeel tijdelijke werkloosheid in het eerste kwartaal van 2021 bedroeg nog steeds 20,1%, terwijl er 12,6% minder werknemers onder contract lagen.
kunst is solidair

Staat SMart ten dienste van de artiest?

De activiteiten van de coöperatieve vennootschap SMart zijn niet zonder controverse. Tijs Hostyn, sectorverantwoordelijke voor media en cultuur bij de vakbond ACV Puls, bekijkt het model door een kritische bril.
workinginthearts

participatieplatform gelanceerd voor update kunstenaarsstatuut

Door de coronacrisis is het nog eens extra duidelijk geworden dat het huidige kunstenaarsstatuut op zijn grenzen botst. De federale ministers Vandenbroucke, Dermagne en Clarinval bereiden een grondige modernisering van het statuut voor. Ze rekenen daarbij ook op de input en medewerking van de cultuursector door de lancering van een online participatieplatform.
opleidingen

vrijstelling van basisbijdrage RSZ in tweede en derde kwartaal bij opleidingsaanbod

Op maandag 12 april werd een nieuwe tijdelijke ondersteuningsmaatregel ingevoerd: een vermindering van RSZ bijdrages voor het tweede en derde kwartaal 2021 voor vijf werknemers bij een algemeen opleidingsaanbod aan alle werknemers.
kwalitatieve stages

nieuwe cao legt voorwaarden vast voor kwalitatieve stageplaatsen

Een stage is voor leerlingen, cursisten en studenten een belangrijk leermoment in hun opleidingstraject. Een periode die soms zelfs uitloopt op een job. Daarom willen we garanderen dat we als sector kwalitatieve stageplaatsen aan te bieden hebben en daar horen enkele voorwaarden bij.   
green light for culture

tewerkstelling tijdens tweede lockdown nog steeds een kwart lager dan vorig jaar

gordijn

werkbaarheidscheques nu ook voor pc 304

Werkbaarheidscheques, die voorheen niet beschikbaar waren voor de kunstensector, worden nu ook opengesteld voor non-profit werkgevers uit PC 304.
outplacement

outplacement-begeleiding voor onze sector

Heb je 10 dagen gewerkt in onze sector als tijdelijke werknemer? Dan geniet je vanaf 1 januari 600 euro opleidingskrediet.

Alle tijdelijke werknemers die minstens 10 dagen gewerkt hebben in 2019 of 2020 hebben vanaf 1 januari 2021 recht op een opleidingskrediet van € 600 per jaar. 
foto: de nieuwe spelers

nieuwe cao non-discriminatie ondertekend

De strijd tegen discriminatie blijft om aandacht vragen, ook in onze sector. Bewegingen als Black Lives Matter of #metoo scheppen hoop. Maar er zijn genoeg voorbeelden uit de actualiteit die de noodzaak van meer gelijkheid duidelijk maken.
eindtermen

toekomstig creatief Vlaanderen opgeofferd onder het mom van haalbaarheid

Net voor de zomervakantie keurde de Vlaamse Regering haar versie van de eindtermen voor de tweede en derde graad goed, een versie die grondig afwijkt van hetgeen de ontwikkelcommissies hadden voorgesteld. De sleutelcompetentie “cultureel bewustzijn en culturele expressie” is daarvan het grootste slachtoffer. Veel inspanningen die na het Bamford rapport van 2007 door de culturele sector en onderwijs zijn gedaan worden door deze schrappingen teniet gedaan. Dit op een moment waarop er meer dan ooit nood is aan het ontwikkelen van een cultureel bewustzijn bij alle jongeren. We roepen de Vlaamse regering en de onderwijsverstrekkers dan ook op om deze ingrepen te herbekijken. 
vogel

premie opleidingen door derden: einde budget 2020

Je kan het sectoraal opleidingskrediet dit jaar niet meer inzetten voor opleidingen die worden gegeven door andere opleidingsverstrekkers. 
impact_lockdown_pc304

meer dan de helft van de medewerkers stond in het tweede kwartaal van 2020 op tijdelijke werkloosheid

Grote impact van de lockdown op de tewerkstelling in de sector: kwart minder medewerkers aan de slag, meer dan de helft van de tewerkstelling zat in tijdelijke werkloosheid.
thesis sara

Vrouwen van 35+ op het podium: Should I stay or should I go?

Als masterproef voor de master in Cultuurmanagement onderzocht Sara Verstappen de gender-balans in de podiumkunsten: Bij de start van de loopbaan zijn er meer vrouwen dan mannen werkzaam. Maar eenmaal verder daalt hun aantal snel. Vanaf 35 jaar is de verhouding omgekeerd.
everyting_is_going_to_be_alright

nieuwe samenwerking biedt antwoord op cultuurwerkers met schuldproblematiek

De coronacrisis betekende een financiële kaakslag voor de cultuursector. Ondanks heel wat steunmaatregelen dreigen medewerkers uit de sector in een schuldenproblematiek terecht te komen. Om dat te vermijden gingen de sociale partners een samenwerking aan met MyTrustO.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in